ஞாயிறு, 4 ஆகஸ்ட், 2019

6-ஆம் மற்றும் 9-ஆம் வகுப்புக்கு சைனிக் பள்ளியில் ஆன்லைன் மூலம் அட்மிசன் நடடிப்பெறுகிறது :-

6-ஆம் மற்றும் 9-ஆம் வகுப்புக்கு சைனிக் பள்ளியில் ஆன்லைன் மூலம் அட்மிசன் நடடிப்பெறுகிறது :மேலும் விபரங்களுக்கு :

http://www.sainikschoolamaravathinagar.edu.in/Docs/Admission%20Notification%202018%20-%2019.pdf

http://www.sainikschoolamaravathinagar.edu.in/Docs/SSABroucher2018.pdf

https://www.sainikschooladmission.in/index.html

http://www.sainikschoolamaravathinagar.edu.in/admissions.html

ADMISSION NOTICE FOR CLASS VI AND IX – 2019-2020

All India Entrance Examination for Admission to VI and IX Standards of Sainik
School, Amaravathinagar for the academic year 2019-2020 will be held on 06 Jan
2019 (Sunday). The Entrance Examination will be OMR based system which will
have multiple choice question with four options. Medium for IX Std Entrance
Examination will be only in English. For VI std, boys can write in English, Tamil and
Hindi.

Eligibility: Only boys aged between 10 and 12 years as on 31 Mar 2019 (date of
birth between 01.04.2007 to 31.03.2009) for VI standard and boys aged between 13
and 15 years as on 31Mar 2019 (date of birth between 01.04.2004 to 31.03.2006)
and studying in VIII Std in a recognized school are eligible for admission to IX
standard.

Based on the parental income the Govt of Tamil Nadu/ Ministry of Defence
sanctions Scholarship upto approximately Rs. 50,000/- per annum per student as
per laid down terms and conditions.

Vacancies : 90 for Class VI and 10 for Class IX approximately.

Reservation of Seats:
(i) For SC candidates: 15% (ii) For ST candidates: 7 ½ %
(iii) Excluding SC and ST, 67% seats reserved for Home State (TN) candidates
and balance 33% left over of seats will be thrown open to boys from other States
and Union Territories in the ratio of their male population. Any unutilized seats in
this category will be merged with home state seats in order of merit.
(iv) 25% seats reserved for children of Service Personnel including Exservicemen.
Exam Centres: For Class IX - Udumalpet, Puducherry & Chennai.
 For Class VI - Amaravathinagar & Puducherry
 (for class VI Boys opting for examination in Tamil will
 appear in Amaravathinagar centre only.)

Cost of Application form Online Application fee
For Gen/Def/Ex-Def category Rs. 400/-
For SC/ST category Rs. 250/-

For Online Applications
WEB PORTAL


Online Application form can be filled up and fee can be paid on the above
given Web Site from 08 Oct 2018 to 26 Nov 2018. For any further information
related to admission process please contact : Telephone No.: 04252-256246

(The school does not patronize any coaching centre or Agent. Admission to Sainik
Schools is purely based on written exam merit and medical fitness as prescribed.)