மித்ரவருண சக்தி - படித்ததில் ஆச்சரியப்பட்டது !


அகத்தியர் அருளிய சமஸ்கிருதப் பாடல் (அகத்திய சம்கிதம்)"சன்ஸ்தப்ய ம்ரின்மாய பத்ரே 

தாம்ரப்பத்ரம் சுசான்ஸ்க்ரிதம்

சாட்யெச்சிகிக்ரிவன் சர்த்ரர்ப்ஹி 

கஷ்த்பம்சுப்ஹி

தஸ்தலொஷ்தோ நிததவ்யாஹ் 

பர்தச்சடிதஸ்த்ஹா

சன்யோகஜ்ய்தே தேஜோ 

மித்ரவருணசங்கியதம்"விளக்கம் :

"ஒரு மண் குடுவையை எடுத்து அதனுள்ளே தாமிர தகடை செலுத்திசிறிதளவு சிகிக்ரிவம் நிறப்ப வேண்டும். பின்னே அதை ஈரமானமரத்தூள், பாதரசம் மற்றும் துத்தநாகத்தைக் கொண்டு பூசி, இரண்டுகம்பிகளை இணைத்தால் மித்ரவருணசக்தியைப் பெறலாம்"

இந்த மித்ரவருண சக்தி என்ற பெயருக்கும் கூட விளக்கமுண்டு. வருணன்என்றால் தண்ணீர் மற்றும் மிதரன் என்றால் சூரியன் என்று பொருள்.ஆனால் இங்கே ஹைட்ரஜன் என்ற பொருளைக் கொள்ளும். ஏனெனில்சூரியனின் சக்தி ஹைட்ரஜனில் தான் உள்ளது. அதனால் இங்கேஹைட்ரஜனைக் குறிக்க மித்ரா என்று குறிப்பிடுகிறார். தண்ணீரில்இருந்து ஹைட்ரஜனைப் பிரித்து எடுத்தால் மாபெரும் சக்தியை நாம்பெறலாம். எனவே அவ்வாறு பெறப்பட்ட சக்தியையே மித்ரவருண சக்திஎன்கிறார் அகத்தியர்.குறிப்பு : அகத்தியர் வாழ்ந்த காலகட்டம் குறித்த தெளிவான புள்ளிவிவரம் கிடைக்கப்பெறவில்லை. சுமார் 9000 ஆண்டுகளுக்கு முன்இருந்து 3500 ஆண்டுகளுக்கு முன் வரை வெவ்வேறு காலகட்டங்களில்அவர் வாழ்ந்ததைப் பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளது. அதனால் இந்தஅறிவியல் பொக்கிஷம் நிச்சயம் குறைந்தது 3500 முதல் 4000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது.

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்