தமிழ் லைவ்
தமிழ் வாழ்க!!!

Daily Update

TODAY Gold (22ct) 2,935 | Silver 41.60 | Petrol 84.06 | Diesel 72.44 | USD 68.930 | Mettur Dam Current Water Level 20/07/2018 = 112.40 . 04ft/120 ft. Inflow Water = 59,964 கன அடி/Cusecs. Outflow Water = 20,000 கன அடி/Cusecs. Available Water = 83.44/93.470 TMC.

மனிதன் அறிந்து கொள்ளவேண்டிய மூன்று முக்கிய உண்மைகள் !


பசித்த வயிறு ...!
பணமில்லா  வாழ்க்கை...!!
பொய்யான உறவுகள்...!!!
இவை மூன்றும் ஒரு மனிதனுக்கு கற்றுக்கொடுக்கும் பாடத்தை 
எவனொருவனாலும் கற்றுக் கொடுக்க முடியாது... 


No comments