அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி

பகவன் முதற்றே உலகு.

புதிய பதிவுகள்

யார் நல்லவன்?


இந்த படத்தை பார்த்ததும்.. எல்லாரும் சார்ந்து ஒருவனை குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் என்பது போல இருக்கும். ஆனால், கொஞ்சம் நன்கு உற்றுப் பார்த்தல் தான் புரியும். அவன் ஒருவன் தான் இயற்கையாக இருக்கிறான். அவனையும் தங்களை போல செயற்கையாக மாற்றவும்... அவன் மாறவில்லை என்றதும் அவன் வேறுபட்டவன் என கைகாட்டுகிறார்கள் என்ற பொருள் விளங்கும்.


No comments