புதிய பதிவுகள்

ஆண்டுக்கு 300 இளநீர் காய்க்கும் அதிசய தென்னை....

ஆண்டுக்கு 300 இளநீர் காய்க்கும் அதிசய தென்னை... திருப்பூர் விவசாயி கண்டுபிடிப்பு http://bit.ly/2fiqeLg

குழந்தைகள் கூட எட்டிப்பறிக்கும் உயரத்தில் இளநீர் குலை குலையாக காய்த்து தொங்குகிறது. தலா இளநீர் தேங்காய் ஒன்றில் இருந்து அதிகபட்சமாக 1லிட்டர் வரை இளநீர் கிடைக்கிறது. மற்ற ரகங்களில் 750 மில்லி தான் இருக்கும்...விரிவாக படிக்க - http://bit.ly/2fiqeLg


No comments